Kancelária

DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM

 • odporúčanie 

 • osobný 40 hodinový

 • projekt (3% z dane)

 • ponuka brigád

DUCHOVNÉ DOPREVÁDZANIE

 • spoveď

 • tutorský program

 • kurzy

ČLENSKY PROGRAM

 • 3 úrovne podpory (5, 10, 25 €)

 • trofeje

VÝROČNÁ SPRÁVA

 • pastorácia

 • financie

 • svedectvá

PASTORAČNÝ MANUÁL 

 • štatúty 

 • etický kódex

 • poslanie

 • rada UPECE

OBCHOD

 • všeobecné podmienky

 • reklamácie

 • odstúpenie od zmluvy

 • informácie

FAQS

 • zákaznícka podpora keď sme offline

Bookmark(0)